מנחה

לחלום ולראות שאתה מנהל אמפיתיאטרון, מציע לך להשתלט על חייך העמוסים. אתה מנסה למצוא סדר בחיים שלך.