צלילה חופשית

אם שקועה בחלום, זה אומר שאתה מנסה לגלות ממי אתה. החלום מראה גם את ההבנה של עצמך שיש לך. החלום יכול לייצג גם את העבר, שם אתה נזכר בדברים שלמדת במהלך פרק זמן מסוים זה.