מכולת

החלום על חנות מכולת מסמל ביטחון בידיעה מה אתה רוצה אפשרי. אתה יודע שאתה יכול לקבל משהו, או שסוג מסוים של חוויה נגיש בקלות. מצב נפשי בו ניתן להשיג יעדים או רצונות במאמץ מועט. אתה יכול לעשות משהו, אם אתה רוצה.