בורסה

חולם על שוק המניות, מייצג את העליות והירידות בחייו. זה מתייחס גם לסיכונים שאתה מוכן לקחת.