מדוזה (מיתולוגיה יוונית, אפוטרופוס, מגן)

ראה מדוזה מוסבר כחלום עם סמליות חשובה לחולם. פירושו של חלום זה ערמומיות.