כוורן

החלום של דבורן מסמל אותך או היבט כלשהו באישיותך שנמצא זהיר מאוד וזהיר. המיקוד שלך חיובי, אבל אתה רוצה להתנגד למצב שהוא מסוכן.