מדידה

לחלום ולראות על המידות שלך, מעיד על כך שאתה מציב לעצמך סטנדרטים או את מה שאתה חושב שאחרים מצפים ממך. אתה צריך להפסיק להשוות את עצמך לאחרים.