לחיצת ידיים

חלום לחיצת יד מסמל שיתוף פעולה. או בינך לבין מישהו אחר, או בין היבטים שונים באישיותך. לחיצת יד עם אדם רע או רע מסמל קבלה של מחשבות שליליות, או כניעה לשלילה.