לְעִיסָה

החלום על ללעוס משהו מסמל את הטמעת הידע, הרעיונות, הרגשות או סוג של חוויה. שקול איך ללעוס למשמעות נוספת. לחלופין, לעיסה יכולה לייצג את הדרך בה אתה חושב על בעיה או לקבוע מה לעשות.