מַרמִיטָה

חולם ורואה כלב קרקע מוסבר כחלום בעל סמליות חשובה לחולם. משמעות החלום הזה היא שאדם המין השני שלך משמש פיתיון לנפילה שלך.