מלח

כשאתה רואה מלח בחלום, החלום הזה מבטיח את הנסיעות המשמחות שיהיו לך.