בַּעַל

לראות את בעלך מוסבר כחלום עם סמליות חשובה לחולם. משמעות החלום הזה היא מערכת היחסים שלך עם בעלך והרגשות התת מודעים שיש לך כלפיו. לחלום שיש לך בעל (אבל אתה לא בחייך העיריים) מסמל איזושהי שותפות ו / או מחויבות. לעיתים קרובות זה גם מייצג את תכונותיו של אביך בהן השלכת על דמות זו או על הצד הגברי באישיותך.