גאות ושפל

לחלום הגאות והשפל זה מעיד על אנרגיה וחיוניות. ככל שהגאות והשפל גבוה יותר, יש לך יותר אנרגיה. ככל שחיוניות הגאות הנמוכה נמצאת בתוכך.