מכונת פינבול

החלום על פינבול מסמל את הדאגה או המאבק שלך עם ~לא להפסיד~. עושה הכל כדי לשמור על מצב או ~~ משחק.