לֶסֶת

חלום לסת מסמל עקשנות, נחישות וכוח רצון. ראיית לסת חסרה מסמלת אובדן ביטחון וחוסר רצון להמשיך.