מנא

אם אתה רואה את המן בחלום, אז החלום הזה מציע לך לחפש התחדשות רגשית. יתכן שתצטרך לנקות את דעתך.