מזוודה

לראות מזוודה בחלום זה אומר חשיבה מסודרת ומוכנות לפעולה. לשאת תיקיה, כשאתה חולם, יש לה את המשמעות הסימבולית של רמת ההכנה הגבוהה שלך בכל מצב ובכל מצב. לחלופין, המזוודה יכולה להצביע על נושא העניין שלך בעבודה ונסיעות. האם אתה מודאג ממצב בעבודה שלך, בעסקים או בפעילות הקשורה?