בולי עץ, בולי עץ, גדם, לולים, מדורות חג מולד או מדורות גאלו

כשאתה רואה את היומן של יול בחלום, הוא מראה לך את העתיד הנעים. לחלופין, החלום עשוי להזהיר אותך להיות פחות ספקנים ושחצנים.