כפפות

חולמת ורואה שאתה לובש כפפות, מרמזת שאתה מטפל בדברים בצורה ילדותית.