מלחמת אוכל

לחלום שאתה במלחמת אוכל, מסמל סכסוך על רעיונות או נקודות מבט שונות.