חנות לחומרי בניין

לחלום ולראות את עצמך או מישהו בחלום שנמצא בחנות לחומרי בניין, מעיד על הצורך שלך לבצע שיפורים עצמיים ולהתאים את עמדותיך.