רֶפֶשׁ

אם ראיתם או חשתם את הרפש זה אומר שאינכם יכולים לסמוך על אנשים אחרים. יש הבדל בינך לבין אחרים שאתה מתקשה למלא.