התרופה

החלום על התרופה מסמל פיתרון לבעיה. היכולת להגדיר משהו נכון או לתקן משהו שהשתבש.