מצעים

לראות או להשתמש במצעים זה סמל אקספרסיבי לחלום. זהו סימן חשוב, אותו יש להסביר כאינדיקציה שעליך להאט ולהעריך את הדברים היותר טובים בחיים.