שפה זרה

לחלום על השפה הזרה פירושו מצב מעורב. בחלום לשמוע, ללמוד או לדבר שפה זרה, זה מעיד על הודעה מהתת מודע שלך שאתה עדיין לא מבין.