שפה

לחלום שאתה לומד שפה מעיד שאתה מתקשה להביע את מחשבותיך. לשמיעת השפה הלא עבירה מוסבר כחלום עם סמליות חשובה לחולם. משמעות החלום הזה שבקרוב תמצא את עצמך במצב מביך. לשמוע או לדבר בשפה זרה בתהליך החלום זה סימן גדול עבורכם. חלום זה מעיד על הודעה מהתת מודע שלך שאתה עדיין לא מבין.