מזרח

החלום על האוריינט מסמל היגיון, התבונה, בעקבות כללים, סדר ושליטה עצמית.