הֶגֶה

ההגה בחלום פירושו הדרך בחיים שבחרת לחיות. החלום מראה שכל החלטה שתקבל תלויה בך בלבד.