זַחַל

לקיים אינטראקציה או למצוא או לראות זחל כאשר הוא חולם, יש לו משמעות עמוקה והיא מהווה סימן רע לתקומה מחדש. אתה עובר כמה שינויים פנימיים ושינוי, שינוי או שינוי.