לא רגיל

החלום על חריגה מסמל משהו בחיים שלך שאינו עולה בקנה אחד עם איך שאתה מרגיש שדברים צריכים להיות.