מַצֵבָה

לקיים אינטראקציה עם אבן מצבה או למצוא אבן מצבה או לראות אבן מצבה, כשאתה חולם, לחלום כזה יש המשמעות הסמלית של שכחה. מצבה בחלום מציינת היבטים של עצמך שאתה צריך לקבל. אולי קברת את התכונות האלה של עצמך שאתה צריך להכיר. המסר על המצבה הוא גם חשוב. עליכם לקחת בחשבון את מה שכתוב עליו. הודעה זו יכולה להצביע על הצהרה על תנאי החיים הנוכחיים שלך. זה יכול להיות גם משהו מהעבר שלך. או שזה המסר של העתיד.