חנית

לחלום שהשיק את החנית יש מאפיינים כמו פוטנציאל חזק להיות ההיבט הראשון וכמה מהגבריות. החלום מציין גם את הכיוון הספציפי שיצר את החולם. אם החנית הלכה ישר לנקודה, אין חשש שהחולם יפגע במטרה, לשמה הוא כיוון.