גלגיליות

חלימה שנמצאת בלהבי הגלגל, יכולה להתפרש כסמל של זרימה מהירה של חייך. אתה עובר במהירות בחיים בקלות עצומה ומוצקות של מטרתך. אתם חווים תחושת חופש, רגיעה וחופש.