לְלַקֵק

לחלום שאתה מלקק משהו פירושו נטייתך להיות זהיר לפני שתמשיך במצבים או הרפתקאות חדשות. לחילופין זה יכול גם לייצג סיפוק בכמה דברים קטנים. לחלום שאתה מלקק על ידי חיה מעיד שתקרא למועצה.