לָגוּנָה

לחלום ולראות לגונה בחלום שלך, מראה שיש אי הבנה וספק בדבריך.