זחל, זחלים

אם אתה רואה את הזחל בחלום, הוא מראה כמה חלקים באישיות שלך צומחים. החלום מראה שאתה מגיע למצב שקבעת לעצמך.