גַנָב

החלום על גנב מסמל פן באישיותו שאינו מרוויח דבר לעצמו. שימוש באנשים אחרים כדי להתקדם. לחלופין, אתה יכול להרגיש שאנשים אחרים השתמשו ברעיונות שלך או לקחו אותם.