קשת

כשהם חולמים שהם מכים בנדיבות את הרעש, זה מסמל שביעות רצון באהבה ובאושר בענייני המשפחה שלהם. חולמת שאתה מתכוון שתתבייש. לחלום שאתה קושר חיה פירושו שתצליח לזכות בלב אהבתך האמיתית.