צֶדֶק

לחלום שאתה דורש צדק פירושו שאתה מאוים במבוכה בגלל הצהרות שווא והאשמות. לחלום שאחרים ידרשו ממך צדק פירושו שההתנהלות והמוניטין שלך מטילים ספק.