שְׁבוּעָה

החלום שאתה נוקט בשבועה מוסבר כחלום בעל סמליות חשובה לחולם. פירושו של חלום זה הוא חוסר הסכמה וחוסר הרמוניה במצבכם הנוכחי. לחלום שאתה מסרב לשבוע, מציין שינוי מיידי לטובה.