בין עירוני

כדי להבין טוב יותר את החלום הזה, קרא גם את הפרשנויות של הכביש המהיר.