זריקה

לחלום שמזריקים אותך מסיבות בריאותיות מרמז על הצורך שלך בריפוי עמדות / התנהגות / רעיונות. אתה צריך להתפתח ברמה הנפשית והרוחנית. החלום שמישהו מזריק לך בכוח, מייצג עמדות שליליות לגבי סיטואציה / אדם מסוים. זה גם מעיד על השפעת לחץ חברתי העובד נגדך. אתה מכיר בכך שמישהו מכריח אותך על השקפות / ערכים שליליים ולא רצויות. אם אתה רוצה להבין טוב יותר את החלום שלך, אנא קרא על המזרק.