הַדבָּקָה

לחלום שיש לך זיהום, הראה חשיבה שלילית. זיהום בחלום הוא גם סמל לרעיונות, מחשבות ותפיסות שליליות שיש לך בראש. חלק הגוף חשוב מאוד. שקול היכן בגוף זיהום זה מיועד להסברים, פרשנויות משמעותיים ומשמעותיים יותר. חפש את אותו חלק ספציפי בגוף ובדוק מה פירושו.