מדפסת

אני חולם להשתמש במדפסת, זה מציין שההודעה שאתה מנסה לשלוח להרבה אנשים. אולי אתה רוצה להישמע. אם המדפסת שבורה או שאינה פועלת כמו שצריך בחלום, החלום הזה מראה את המאבקים שיש לך כשאתה מסביר דברים ורעיונות לאחרים.