איש מערות

אם היה לך חלום על אנשי מערות, החלום הזה מסמל את האינסטינקטים הבסיסיים של האדם. לפרשנות נוספת של החלום שלך, אנא בדוק את המשמעות של הברברי.