זַרקוֹר

חלום הזרקורים מסמל ניסיון להבין או להבחין במשהו שאינו עושה את מה שהוא אמור לעשות. אדם או סיטואציה עשויים להיות חשודים או אופי וייתכן שתרצה לחקור זאת בעצמך. לחילופין, נורת חיפוש עשויה לשקף אדם או סיטואציה החשודים בך. זה יכול להיות גם ייצוג של פניות לגבי תלונות כלפיך.