לְהַפּנֵט

לחלום שאתה מפסיק להיות מהופנט, זה אומר שפרעות שמרחפות מעליך בהן אתה ואתה בלבד יכולות לקום.