הִיֵרוֹגלִיפִים

לראות כתיבה המורכבת מההירוגליפים בחלום שלך, מציין שתתמודד עם מכשולים רבים תוך כדי ניסיון למצוא את דרכך בחיים.