מוֹרֶשֶׁת

אם יש לך את הירושה בחלום, החלום הזה מציין אושר וקל להשיג את הרצונות שלך. החלום מציין שיש הרבה הזדמנויות שניתנו.