צָרַעַת

לחלום שיש לך צרעת, זה יכול להתפרש כסמל של חולשה, חוסר כושר או חוסר יכולת. צרעת פירושה שאינך משתמש במיומנויות למלוא הפוטנציאל שלהם. אתה מבזבז את זמנך, לא משתמש בכישוריך, כישוריך, כישוריך במלוא יכולתם.